• ConPass
  • ConPass - realizované řešení
  • ConPass - realizované řešení
  • ConPass - realizované řešení
1 2 3

Dozorování staveb

Cílem technického dozoru investora (TDI) je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovi zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Technický dozor je pravá ruka investora, může poradit již ve fázi záměru nebo projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením. Při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje postup prací, radí, informuje, kalkuluje, upozorňuje na možné následné problémy tak, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka).

Provádíme:

Cena za provádění technického dozoru investora je závislá na technické náročnosti stavby, termínu realizace, doby výstavby a dalších okolnostech.
Ceny jsou smluvní.