• ConPass
  • ConPass - realizované řešení
  • ConPass - realizované řešení
  • ConPass - realizované řešení
1 2 3

Inženýrská činnost

Vyřídíme za Vás administrativu a úkony spojené se stavebním procesem, jedná se zejména o:

Cena za provádění inženýrské činnosti závisí na charakteru stavby, rozsahu požadovaných prací a lokalitě stavebního pozemku.
Cena je smluvní a stanovuje se vždy individuálně na každý projekt.