• ConPass
 • ConPass - realizované řešení
 • ConPass - realizované řešení
 • ConPass - realizované řešení
1 2 3

Etický kodex a zásady práce inspektora nemovitostí

 • Inspektor provádí prověření nemovitosti nestranně, nezaujatě, neúplatně a s nasazením maximální péče.


 • Inspektor provádí inspekce nemovitostí na základě své odbornosti a v souladu s kodexem inspekce nemovitostí.


 • Inspektor nesmí poskytovat služby, které představují neoprávněné provádění profesí vyžadujících zvláštní povolení či autorizaci.


 • Inspektor nesmí přijmout finanční ani jinou odměnu za provedení inspekce od stran transakce s protichůdnými zájmy.


 • Inspektor neprovede inspekci nemovitosti ani nepřipraví zprávu o stavu nemovitosti, pokud by jeho odměna byla závislá na výsledku 6 inspekce či závěrech uvedených ve zprávě.


 • Inspektor nezveřejní žádné informace o výsledcích inspekce bez souhlasu klienta.


 • Inspektor vynaloží veškeré úsilí k udržení a zlepšení své kvalifikace a odborné praxe, osobní integrity, a pověsti inspektorů.


 • Inspektor nekomentuje technické ani jiné vlastnosti před realitním makléřem, prodejcem nebo stávajícími obyvateli bytu, které by mohly poškodit zájmy klienta.


 • V případě potřeby inspektor musí řešit vzniklé situace rázně a v zájmu klienta.


 • Inspektor neprojevuje emoce a přehnané reakce, ale musí být komunikativní.


 • Inspektor nekomentuje vybavení v domácnosti, nevěnuje se dění mimo stavební profesi či realitní trh.


 • Inspektor odolává tendenci k rutinní práci.


 • Každá prohlídka reprezentuje obor jako takový a je potřeba k ní adekvátně přistupovat.


 • Inspektor výsledky kontroly přiblíží o samotě jen objednateli po dokončení prohlídky.


 • Inspektor musí nahlásit případné porušování tohoto kodexu jinými inspektory, aby mohla být učiněna nápravná opatření.


 • Označit logem nebo razítkem AIN lze pouze dokumenty inspekce nemovitosti, které byly zpracovány v souladu s tímto Kodexem.